Jak zbudować dobre ogrodzenie z kamienia?

Głębokość fundamentów

Ogrodzenia z kamienia wyróżniają się dużym ciężarem własnym. Sprawia to, że muszą posiadać odpowiednio głęboki fundament, za pośrednictwem którego będą przenosić obciążenia na grunt. Zaleca się aby głębokość fundamentów pod ogrodzenia z kamienia wynosiła od 90 do 120 cm. Dobór odpowiedniej głębokości zależy od strefy przemarzania, w której ogrodzenie powstaje. W większości przypadków, optymalną głębokością będzie 100 cm.

Zbrojenie fundamentów i beton

Fundamenty pod ogrodzenie z kamienia zbroi się belką wykonaną z żebrowanego drutu średnicy 10 mm. Do wykonania fundamentów stosuje się beton klasy B-20. Aby fundamenty mogły pracować niezależnie od siebie, co 10 metrów należy wykonać dylatację za pomocą blachy włożonej pionowo chroni to fundamenty przed pękaniem. Pamiętać należy również o wypuszczeniu zbrojenia pionowego dla ogrodzenia, które będzie powstawało. Wykonuje się je z takich samych prętów, jak poziome belki.

Szerokość i wysokość fundamentów

Kolejnym ważnym parametrem fundamentów, decydującym o jego stabilności i wytrzymałości jest szerokość. Nie powinna być ona mniejsza niż 30 cm. Dodatkowo, fundament powinien wystawać na około 10 cm powyżej poziomy gruntu. Chroni to kamień ogrodzenia przed wchłanianiem wilgoci z gruntu.