Czyszczenie i impregnacja ogrodzenia

Czyszczenie i impregnacja ogrodzenia

Kiedy ogrodzenie jest już ukończone, a zaprawa zyskała pełną wytrzymałość, powinno zostać dokładnie umyte. Mogą się na nim znajdować resztki zaprawy, ziemi, piasku i inne zanieczyszczenia. Po wyschnięciu, ogrodzenie powinno zostać w całości zaimpregnowane, przy pomocy właściwie dobranego preparatu.